1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kologh Naba – I nærheden af høvdingen!

Association Kologh Naba er en non-profit NGO.
Kologh Naba betyder “i nærheden af høvdingen”. Det er ligeledes navnet på et område i landsbyen Saaba, 12 km øst for Ouagadougou – Burkina Fasos hovedstad. Associationen er grundlagt af Else Trærup i 2001 og blev officielt indregistreret som en non profit association i 2003. Associationen har ca. 60 burkinske medlemmer og støtteforeninger i Europa.

Formålet med Association Kologh Naba er at forbedre medlemmernes levevilkår gennem faglig uddannelse, produktion og salg af varer. Hovedaktiviteterne er: Syning, vævning, sæbefremstilling, murerarbejde, havebrug, installation af solenergianlæg samt drift af restaurant og mindre hotelvirksomhed med plads til ca. 10 gæster. Associationen bistår medlemmerne med kvalitetskontrol og salg af de fremstillede varer.

De producerede varer sælges i associationens butik, i butikker i Ouagadougou og i Europa. Fortjenesten går ubeskåret til foreningens medlemmer.

Butikker i Danmark, som forhandler varer fra Association Kologh Naba:
Fair Trade Butik Bazaren, Guldsmedgade 8a, 8000 Aarhus C. Mail: bazaren@fairbutik.dk tlf: 86185111
Museumsbutikken, Moesgaard Museum, 8270 Højbjerg
Fair Trade Butik Karibu, Sct. Peders Stræde 1, 4000 Roskilde tlf: 46371509
Verdens Bedste Gaver, Vesterbrogade 31, 1620 København V tlf: 33233620
Genvej til Udvikling, Skovvej 24, 9510 Arden tlf: 42170997

Associationen bygger på demokratiske principper, og den højeste autoritet er den årlige generalforsamling. Man søger at lave en bæredygtig udvikling: Brug af lokale ressourcer (lærere og materialer til murerhåndværket), overførsel af traditionel lokal viden, respekt for miljøet (vandbesparelser, bygning uden anvendelse af træ (csb), solenergi, økologisk havebrug).

På længere sigt skal Association Kologh Naba være økonomisk selvkørende. Der bliver gjort en stor indsats med henblik på at uddanne medlemmerne, så de bliver bedre rustet til at drive associationen, og vi håber, at ejendomsretten til jord og bygninger snart kan overdrages til associationen.

facebook