1
2
3
4
5
6
7
8
9

Association Kologh Naba

Generelt

Else Trærup har arbejdet med udviklingshjælp siden 1985, i Asien, Østeuropa (2 år i Rusland) og i Afrika. Fra 1998 til 2003 var hun regionalrepræsentant for Dansk Røde Kors i Vestafrika, med bopæl i Ouagadougou. Else ønskede at fortsætte sit arbejde inden for dette område i sit pensionistliv, og i 2001 flyttede hun til Saaba, hvor hun købte et stykke jord af høvdingen og fik et hus bygget i “construction sans bois” dvs. i lokale materialer uden anvendelse af træ.

Burkina Faso er et af de fattigste lande i verden. Mangelen på udvikling og fattigdommen fornemmes i den måde folk lever på, deres vanskeligheder med at sende deres børn i skole og den ringe adgang til sundhedstjeneste. Der var derfor meget gode grunde til at fortsætte at arbejde med udvikling i Burkina Faso, og Else valgte landsbyen Saaba, fordi hendes kok Francois kom derfra.
Else brugte perioden fra 2001 (da hun flyttede til landsbyen) til 2003 (da hun holdt op med at arbejde for Dansk Røde Kors) til at lære sine naboer at kende. Hun fik en brønd boret på grunden, og kvinderne kom for at hente vand, idet det var gratis. I samtaler gav kvinderne udtryk for et behov for at lære noget og at arbejde, og så begyndte tanken om at oprette en forening langsomt at tage form.

Mission og formål

Association Kologh Nabas (AKN`s) altovervejende mission er at forbedre medlemmernes livsvilkår og fremme lokal udvikling gennem forskellige initiativer. Det er en præmis, at livsvilkårene bedst kan forbedres, hvis medlemmerne erhverver sig nye færdigheder, som udvikler dem og sætter dem i stand til at tjene til livets ophold og – i det lange løb – gør dem uafhængige af udenlandsk hjælp og får dem til at kunne hamle op med de barske klimatiske forhold i landet.

Miljøet er skrøbeligt i Burkina Faso, og Kologh Nabas forskellige aktioner skal tilpasses denne virkelighed. Somme tider regner det overhovedet ikke, og somme tider er regnen så voldsom, at huse, veje og afgrøder simpelthen bliver skyllet væk. Klimaet har altid været fjenden: en ustabil regntid, for meget solskin i den varme tid og deraf følgende afskovning og ørkenspredning. Og klimaet er blevet endnu mere ekstremt i de sidste år. Lokalbefolkningen kan ikke længere regne med, at de kan leve hele året af det de høster. Både mænd og kvinder er bevidste om, at de må finde andre måder til at tjene til livets ophold på og sætte mad på bordet. Medens hovedformålet med Kologh Naba er at undervise medlemmerne i forskellige håndværk, så foregår den økonomiske udvikling ikke i et vakuum, og vi kan ikke se bort fra de klimatiske og miljømæssige problemer, hvis vi ønsker en udvikling, der er bæredygtig i det lange løb. Vores formål omfatter derfor også udviklingen af en økologisk og miljømæssig bevidsthed gennem og brug af miljørigtige teknikker (solenergi, bygning uden anvendelse af træ) samt ved at passe bedre på eksisterende naturressourcer (vand, træ etc.).

For øjeblikket er foreningen stadig meget afhængig af ekstern finansiering, både til drift og nye investeringer. De ca. 60 medlemmer betaler et årligt kontingent på omkring 12 DKK. Der er endvidere indtægter fra de forskellige aktiviteter (gæster i restaurant, salg af varer, installation af solenergi i skoler, etc.) Resten af pengene skaffes gennem forskellige fonde i Danmark samt fra Associationens venner. Det er vores mål i et længere perspektiv, at Associationen skal være økonomisk bæredygtig, men det vil vare nogen tid, før vi når dertil.

Organisation

Foreningens bestyrelse har 10 medlemmer, og Else Trærup er præsident på livstid, simpelthen fordi dette er et krav fra donorerne i Danmark. Foreningens generalsekretær har en nøglerolle: Det er hans/hendes job at lede generalforsamlingen, at indkalde til de månedlige bestyrelsesmøder og at udarbejde dagsordener og referater af møderne. De resterende bestyrelsesmedlemmer er ordinære medlemmer, som er valgt af deres kolleger i aktivitetsgrupperne og værkstederne for at støtte deres gruppe og komme frem med forslag, klager og kommentarer fra gruppen.

Finanser

Der laves hvert år et regnskab for det forgangne år samt et budget for det kommende år. Budgettet dækker lønninger til forretningsfører, bogholder og vagtmænd, reparationer af bygninger og udgifter til transport, etc. Aktivitetsgrupperne fører eget regnskab og betaler hver måned 10% til Associationen.

Støtteforeningen i Danmark

I 2012 blev der oprettet en støtteforening i Danmark med det formål at hjælpe Associationen med at blive økonomisk selvkørende.

Medlemskab af Støtteforeningen i Danmark koster 100 kr. om året. Man bliver medlem ved at indbetale kontingentet DKK 100 til vores konto i Nordea: 2105 4384943689

Ved indbetaling bedes du oplyse navn og adresse og sende en mail med din e-mail adresse til kasserer:

Carsten Pedersen carstenip@gmail.com

Støtteforeningen søger endvidere sponsorer, som via faste bidrag til AKN kan være med til at sikre en fortsat udvikling af foreningens aktiviteter. På den måde er du og /eller dit firma også med til at styrke den økonomiske udvikling i lokalområdet og du og/eller dit firma er med til at skabe en bedre fremtid for AKN’s medlemmer. Det er måske noget, som du kan bruge i PR af din virksomhed og vi kan nævne dit firmas støtte i vores Nyhedsbrev og på Association Kologh Nabas hjemmeside.

Interesserede kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til Støtteforeningen for Association Kologh Naba i Danmark.

Formand: Elsebeth Hansen elsebeth.hansen@mail.dk    Tlf. 30 54 05 81

Næstformand: Else Trærup estraerup@gmail.com           Tlf. 21 79 93 13

Bidrag kan indbetales direkte til AKN’s konto i Danmark: 2105 847 622 3157. Sådanne bidrag er ikke fradragsberettigede.

Det kan også lade sig gøre at støtte gennem Merkur Fonden, som Association Kologh Naba samarbejder med. Merkur Fonden er godkendt efter Ligningslovens paragraf 8A, hvilket indebærer at bidrag til fonden kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Der kan for tiden fradrages op til 15.000 kr. per år (samlede bidrag til velgørende institutioner). Bidrag til Association Kologh Naba indbetales gennem Merkur Fonden på Reg.nr. 8401 konto nr. 1148453.