Støtteforeningen for Association Kologh Naba i Danmark blev oprettet i 2012 for at hjælpe Associationen med at blive økonomisk uafhængig. Støtteforeningen har ca. 70 medlemmer og hjælper blandt andet med

  • Salg af vævede og syede varer samt sæbe, i Danmark og andre lande
  • Udvikling af ny modeller til sy og vævegrupperne
  • Regnskab og budgetlægning
  • Udvikling og vedligeholdelse af solenergi systemet
  • Søgning af fondsmidler til bl.a. installation af solenergi på skoler i Burkina Faso

Vil du være medlem af støtteforeningen i Danmark?

Det koster 100 dkk om året at være medlem. Man bliver medlem ved at indbetale dkk 100,- til vores konto i Nordea: 5501 4396318542, og sende en mail med navn og adresse til foreningens kasserer: Carsten Pedersen, carstenip@gmail.com

Vil du støtte os på anden vis?

Vi søger sponsorer, som via faste bidrag kan være med til at sikre en fortsat udvikling af Association Kologh Naba. Du eller dit firma kan bruge din støtte som PR, og vi kan nævne din støtte i vores nyhedsbrev og på vores hjemmeside. Bidrag kan indbetales direkte til AKN’s konto i Danmark 5501 4384943689. 

For yderligere oplysninger kan du kontakte Bodil Stevnsboe Nielsen, formand for støtteforeningen: bodil.stevnsboe@mail.dk, tlf. 31504046 eller Else Trærup, næstformand i foreningen: traerupelse@gmail.com, tlf. 21799313.

Foredrag

Else Trærup, der selv har været med til at grundlægge Asscociation Kologh Naba, har flere års erfaring som foredragsholder og kommer gerne og fortæller om produktionsfællesskabet og om udfordringer der har været undervejs. Else har holdt foredrag  hos private og foreninger rundt om  i Danmark, f.eks. sognegårde, biblioteker og Rotary klubber.

Kontakt Else hvis en præsentation af Kologh Naba og livet i Burkina Faso, kunne have interesse. Mobil 21799313 eller email: traerupelse@gmail.com

Bogen om Kologh Naba

Else har også skrevet en bog om tilblivelsen af Kologh Naba og sit liv i Burkina Faso: ”Nær ved høvdingen – erindringer fra min afrikanske landsby”

Bogen kan købes på Saxo.dk eller ved direkte henvendelse til Else.