Association Kologh Naba i Burkina Faso (Vestafrika)

Association Kologh Naba– eller foreningen Kologh Naba – blev oprettet i 2003 for at skabe bedre levevilkår for folk der boede i området Kologh Naba i landsbyen Saaba 12 km fra Ouagadougou, der er hovedstaden i Burkina Faso i Vestafrika, syd for Sahara. 

Else Trærup var flyttet til Saaba et par år tidligere, mens hun arbejdede som regional repræsentant for Dansk Røde Kors i Vestafrika, og da hendes kontrakt med Røde Kors udløb i 2003, grundlagde hun foreningen sammen med sine naboer. Udover at forbedre medlemmernes livsvilkår er formålet med Association Kologh Naba også at fremme lokal udvikling gennem forskellige initiativer. Det er en præmis, at livsvilkårene bedst kan forbedres, hvis medlemmerne erhverver sig nye færdigheder, som udvikler dem og sætter dem i stand til at tjene til livets ophold og på sigt, gør dem uafhængige af udenlandsk hjælp. 

Association Kologh Naba har nu omkring 60 medlemmer, og de har alle i tidens løb lært et håndværk, som de kan tjene penge ved. Ca. ti kvinder arbejder i systuen, ca. ti i væverietog fem i sæbeværkstedet. 6 kvinder planlægger at arbejde i haven med dyrkning af grøntsager, som sælges i landsbyen. 

Haverne gøres klar til brug

Alle associationens huse er bygget i ”construction sans bois” ”(bygning uden træ), en traditionel bygge-teknik i området syd for Sahara. I tidens løb har vi uddannet 16 murere, der kan bygge huse i denne særlige byggestil, hvor der anvendes soltørrede lersten, og hvor tagene er kupler eller hvælvinger, som vi kender det fra kirker i Europa. 

De traditionelle huse i soltørrede lersten

Der har i disse smukke huse boet mange gæster. Således er der plads til 12 overnattende gæster i 6 dobbeltværelser, en konferencesal med plads til ca. 20 personer og ikke mindst en restaurant med et moderne og veludstyret køkken.  Desværre er sikkerhedssituationen de seneste år blevet forringet på grund af terrorhandlinger i Sahel regionen. Det betyder, at der ikke kommer overnattende gæster og kun meget få besøgende i restauranten for tiden, og der er hårdt brug for andre indtægter til medlemmerne.

I restauranten

Associationen er forsynet med solenergi,som Støtteforeningen har hjulpet med at forbinde til et sammenhængende el-net, der kan give elektricitet til mange formål. Endvidere har Associationen etableret en 45 m dyb brønd på området. Støtteforeningen har hjulpet Associationen med at få etableret et vandsalg, som, udover at være til stor gavn for beboerne i området, også giver en stabil indtægt til Associationen.

Vandsalg
Solenergiceller sættes op

En meget vigtig aktivitet i de sidste ca. 8 år har været opsætning af solenergiudstyr i klasseværelser på skoler i regionen, så der kan blive lys, og så der kan undervises i klasseværelserne om aftenen. Dette er vigtigt i et land, hvor kun ca. 30% af den voksne befolkning kan læse og skrive, og hvor altså ca. 70% er analfabeter. Solenergiprojekterne er blevet finansieret af bl.a. Merkurbank i Danmark og Maersk i Dubai. Associationen har nu installeret dette udstyr til belysning i 175 skoler, ét klasseværelse pr. skole. 

Elektrisk lys i klasseværelset for første gang